Thumbnail

Tevékenységünk

A 100%-ban Magyarország költségvetéséből finanszírozott Családbarát ország című projekt nem kisebb feladatot tűz ki célul, mint a családbarát Magyarország megteremtését.

A Családbarát Magyarország Központ összhangban az Alaptörvénnyel, a Családok védelméről szóló törvénnyel, valamint a kormányzat családokat támogató politikájával, minden lehetséges eszközzel azt kívánja elősegíteni, hogy hazánk olyan hely legyen, ahol a családokat nemcsak anyagilag támogatják, jogilag védik és gyarapodásukban segítik, de a gyermekvállalást, a családot mint közösséget társadalmi szinten is elismerik.

A világban érvényesülő individualista látásmód, a közösségek atomizálódása, a hagyományos értékek devalválódása mára kézzelfogható és számszerűsíthető következményekkel jelentkezik Európa-szerte és hazánkban is. A globális folyamatokból fakadó problémák: a kedvezőtlen demográfiai tendenciák, a házasságkötések számának csökkenése, az idősek elmagányosodása pedig csakis következetes munkával és az egész közösség szemléletváltásával, azaz egy Családbarát ország megvalósulásával fordítható meg.

A Családbarát ország projekt fő célja épp ezért nem más, mint a családbarát szemlélet beemelése a közgondolkodásba. Stratégiai cél, hogy társadalmunkban megerősödjön és általánossá váljon a családbarát értékrend az élet minden színterén: a munkahelyeken, a szolgáltatások igénybevételénél vagy épp a közbeszédben.

A Családbarát ország projekt mindezek elérése érdekében 7 pillérre épül: a családokra és családbarát attitűdökre vonatkozó kutatások mellett szakmai képzések és oktatási tevékenység valósul meg, melyek eredményei egy Online Tudásmegosztó informatikai rendszerben kerülnek összegyűjtésre és válnak hozzáférhetővé. Létrejönnek továbbá a hölgyeket és családjaikat segítő Család és KarrierPONTok, bevezetésre kerül a Családbarát Hely tanúsító védjegy, valamint a kisgyermekes családok számára hasznos termékek is segítik a gyermekkel bővülő családokat. Mindezek mellett a projekt fontos feladata a közgondolkodás formálása és a családok tájékozottságának növelése a családtámogatási, gyermekvállalást és gyermeknevelést segítő lehetőségekről.

A projekt hatásterülete az egész ország, a kutatási, képzési és kommunikációs tevékenység hazánk teljes területén valósul meg. A projekt az alapfeladatok mellett szakmai támogatást nyújt az EFOP-1.2.1-15 „Védőháló a családokért” és az EFOP-1.2.9-17 „Nők a családban és a munkahelyen” pályázati felhívások kedvezményezettjei számára is. A projekt tervezett összköltsége 6,67 milliárd forint, a megvalósítási időszak 2017 májusa és 2023 februárja között, 70 hónapon át zajlik.

A Családbarát ország projekt megvalósulásával reményeink szerint Magyarország még inkább olyan hellyé válik, ahol minden család otthon érezheti magát.

Alakítsuk együtt!