Thumbnail

EFOP-1.2.1-15 Védőháló a családokért

Az EFOP-1.2.1-15 Védőháló a családokért projekt célja, a család társadalmi szerepének erősítése, a családi kohézió növelése, a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek – a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítve – egyszerre több oldalról, egymás hatását erősítve kezelik a problémákat. A Védőháló projektben kialakított és megvalósításra kerülő tevékenységek együttesen magukba foglalják a családi, szülői, életvezetési és egészségfejlesztési, valamint a mentális egészséggel összefüggő támogató szolgáltatásokat és az elhelyezkedést segítő személyre szabott tréningeket.

A megvalósítók családbarát jellegű kezdeményezésekkel, programok szervezésével, támogató és tanácsadó szolgáltatásokkal, valamint képzésekkel, csoportfoglalkozásokkal erősítik a helyi közösségek tagjai közötti kohéziót, a családok közötti szolidaritást, a harmonikus családi élet-, a gyermekvállalás- és a gyermeknevelés fontosságának tudatosítását.

A projektek keretében megvalósuló családi közösségépítő programok mélyítik a generációk közötti együttműködést, az idősebbek aktivizálását és integrálását a helyi közösségekbe, valamint csökkentik a generációk közötti szakadékot. A programok eredményeképp a társadalomban újra megerősödhet és általánossá válhat a családbarát értékrend.

A projektek kedvezményezettjei önállóan és konzorciumban (többnyire kéttagú együttműködés keretében) valósítják meg pályázati vállalásaikat, melyek teljesítéséhez az EFOP 1.2.6 Családbarát ország projekt ad szakmai útmutatást és támogatást.