Thumbnail

Családi életre nevelés (CSÉN) képzés szociális területen dolgozó szakembereknek

Pályázati azonosító: EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 – Családbarát ország
Kedvezményezett neve: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

A képzési program megnevezése: Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés (CSÉN)

A képzés jellege: választható továbbképzés

A program engedély száma: T-05-008/2020

A képzés célja: A gyermekek nevelésében (az óvodától az egyetemig bezárólag) résztvevő pedagógusok és a nevelési, segítő, támogató feladatot ellátó egyéb szakemberek kompetenciafejlesztése (empátia, asszertivitás, konfliktuskezelési technikák, önreflexió, mentalizáció, önbecsülés, kríziskezelés, empátia, értő meghallgatás, probléma érzékenység, elfogadás, türelem, a kölcsönösség szem előtt tartása, másság elfogadása, tolerancia, stb.) a társas kapcsolat és kommunikáció, valamint a családi életre nevelés terén. További cél az elsajátított tudásanyag, gondolkodásmód, attitűd mindennapi tevékenységekbe történő integrálása.

A képzés célcsoportja: szociálpedagógusok, mentálhigiénés segítők, hittanárok, hitoktatók, (oktatási és nevelési intézményben dolgozó) védőnők, (oktatási, nevelési és szociális intézményben dolgozó) szociális munkások, mentálhigiénés segítők, óvodai és iskolai szociális segítők, pedagógusok (tanítók, általános és középiskolai tanárok), óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok.

A képzésen való részvételhez előírt feltételek: egyetem és/vagy főiskola, elsősorban: szociálpedagógus, szociális munkás, védőnő, mentálhigiénés segítő, pszichológus, óvodai és iskolai szociális segítők

A továbbképzés összóraszáma: 40 óra

A szerezhető továbbképzési pontérték: 40

A képzés formája: csoportos képzés

Az értékelés rendszere: folyamatközi ellenőrző írásbeli teszt, záró dolgozat

A képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése: igazolás

A megengedett hiányzás: 25%

A képzés költsége: A képzésben résztvevőt terhelő képzési díj összege 0 Ft. A képzési díj az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 – azonosítószámú Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt keretében kerül finanszírozása.

A képzésre való jelentkezés regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi linken érhet el: https://kepzesek.csaladbaratorszag.hu

Jelentkezés előtt olvassa el az online felhasználói segédletet.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
kepzes@csbo.hu
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.