Thumbnail

Családbarát Hely tanúsító védjegy

Magyarország kormányának alapvető és stratégiai célja, hogy a társadalomban újra megerősödjen és általánossá váljon a családbarát értékrend. A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: CSBM) a Családbarát kormányzati intézkedésekről szóló 1098/2018. (III.19.) kormányhatározat értelmében 2019.01.01. napjától érvényes állami felhatalmazást kapott a Családbarát Hely tanúsító védjegy és minősítés egységes rendszerének és eljárásrendjének kialakítására és szükség szerinti továbbfejlesztésére, valamint a Családbarát Hely tanúsító védjegy valamely kategóriájának elnyerésére pályázó szervezetek minősítésének elvégzésére.

Családbarát Hely logókkal találkozva az emberek számára tudatosul, hogy van egy újfajta differenciálás, értékmérő rendszer a munkahelyek és szolgáltató helyek esetében arra vonatkozóan, hogy az adott szervezet mennyire respektálja és támogatja a családban élő honfitársait.

A családbarát intézkedések, jógyakorlatok népszerűsítésével ösztönözni lehet,
  • egyrészt a munkaadókat, hogy foglalkoztatási politikájuk kialakításánál tartsák szem előtt a családbarát szemléletet. Vezessék be a munka és a családi élet összeegyeztetését segítő különböző atipikus foglalkoztatási formákat, szélesítsék a juttatásaik-, munkavállalói jogok -, egészségmegőrzés körét és segítsék a GYES, GYED, GYET utáni visszatérést a munka világába,
  • másrészt a szolgáltató helyeket, hogy minél szélesebb körben biztosítsák a családok számára a kényelmes, gyors ügyintézés vagy éppen a könnyed családi kikapcsolódást.

A Családbarát Hely tanúsító védjegy weboldala www.csalad.hu/csaladbarathely . Ezen az online felületen regisztrálva adhatják be pályázati kérelmüket a különböző szervezetek a tanúsító védjegy Bronz fokozatára. Magyarország egész területéről pályázhatnak mikro-, kis-, közép és nagyvállalatok, melyek tartozhatnak a verseny-, köz-, és a non profit szektorba is. Ezen kívül lehetnek civil szervezetek és közintézmények is.

A Családbarát Hely tanúsító védjegy két kategóriában ítélhető oda: Munkahely- és Szolgáltató Hely. Bronz, Ezüst és Arany fokozat elérése lehetséges. Először a Bronz fokozatra lehet pályázni. A pályázat Bronz fokozat esetén ingyenes. Az előszűrő kérdőív alapján kiválasztott szervezeteknél helyszíni auditvizsgálat történik, melynek során leellenőrizzük, a pályázó családbarát működéseinek, intézkedéseinek a meglétét. Pozitív megítélés esetén a CSBM határoz a Családbarát Hely Bronz fokozatának odaítéléséről és kiállítja az ezt igazoló tanúsítványt. Bronz fokozatú minősítés kifejezi a szervezet családbarát szemléletű működés iránti elkötelezettségét, valamint az ennek megvalósításáért tett alapvető intézkedések meglétét.

Statisztikai adatok (2020.01.31-ig):
  • Beérkezett pályázati kérdőívek összesen: 1150 db
  • Auditált (Bronz fokozatot elért) szervezetek száma: 500 db

Célunk, hogy a szervezetek a Családbarát Hely tanúsító védjegy kapcsán, minél szélesebb körben megismerjék a különböző családbarát működési formákat és ezeket folyamatosan fejlesztve beépítsék működésükbe. Az Ezüst és Arany fokozatot elért szervezetek pedig családbarát hozzáállásukkal példaként szolgáljanak a többi szervezet számára.

A CSBM feladata még továbbá a már létező családbarát díjak, minősítő rendszerek, védjegyek összehangolása és továbbfejlesztése.

Az oldal az alábbi címen érhető el:

Családbarát Hely tanúsító védjegy