Thumbnail

Családi életre nevelés (CSÉN) képzés pedagógusoknak

Pályázati azonosító: EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 – Családbarát ország
Kedvezményezett neve: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

A képzési program megnevezése: Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés (CSÉN)

A képzés jellege: pedagógus továbbképzés

Az alapítási engedély nyilvántartásba vételi száma: 575/194/2017

A képzés célja: A gyermekek nevelésében (az óvodától az egyetemig bezárólag) résztvevő pedagógusok és a nevelési, segítő, támogató feladatot ellátó egyéb szakemberek kompetenciafejlesztése (empátia, asszertivitás, konfliktuskezelési technikák, önreflexió, mentalizáció, önbecsülés, kríziskezelés, empátia, értő meghallgatás, probléma érzékenység, elfogadás, türelem, a kölcsönösség szem előtt tartása, másság elfogadása, tolerancia, stb.) a társas kapcsolat és kommunikáció, valamint a családi életre nevelés terén. További cél az elsajátított tudásanyag, gondolkodásmód, attitűd mindennapi tevékenységekbe történő integrálása.

A képzés célcsoportja: pedagógusok (tanítók, általános és középiskolai tanárok), szociálpedagógusok, mentálhigiénés segítők, óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, hittanárok, hitoktatók, (oktatási és nevelési intézményben dolgozó) védőnők, (oktatási, nevelési és szociális intézményben dolgozó) szociális munkások, mentálhigiénés segítők, óvodai és iskolai szociális segítők.

A képzésen való részvételhez előírt feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség (pedagógus, szociálpedagógus, óvodapedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, hitoktató, védőnő, szociális munkás, pszichológus, mentálhigiénés segítő pedagógus (tanítók, általános és középiskolai tanár), szociálpedagógus, óvodapedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, hitoktató, védőnő, szociális munkás, pszichológus, valamint mentálhigiénés segítő

A továbbképzés összóraszáma: 40 óra

A képzés formája: csoportos képzés

Az értékelés rendszere: folyamatközi ellenőrző írásbeli teszt, záró dolgozat

A képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése: tanúsítvány

A megengedett hiányzás: 25%

A képzés költsége: A képzésben résztvevőt terhelő képzési díj összege 0 Ft. A képzési díj az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 – azonosítószámú Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt keretében kerül finanszírozása.

A képzésre való jelentkezés regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi linken érhet el: https://kepzesek.csaladbaratorszag.hu

Jelentkezés előtt olvassa el az online felhasználói segédletet.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
kepzes@csbo.hu
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.