Családbarát szemlélet

A családbarát értékrend formálása kommunikációs feladat is, amely kilenc nagy, többcsatornás komplex, országos kampány és három év nyári-őszi tematikus fesztiváljaira való kitelepülések révén egyrészt törekszik a negatív sztereotípiák felszámolására, másrészt szemléletformálást és a tájékozottság szintjének növekedését eredményezi olyan témákban, mint a család pozitív értéke, a generációkon átívelő együttműködések, a család és a munka összeegyeztethetősége, a munkáltatók szemléletformálása, a családbarát foglalkoztatás és szolgáltatások nyújtása, az örökbefogadás, a családi életre nevelés, valamint a kapcsolati erőszak elfogadhatatlansága.

A Családbarát ország projekt megvalósítása során babacsomagot kapnak a projektidő alatt megszülető gyermekek családjai, egy hátrányos helyzetű térség kisgyermekes családjaihoz pedig kelengyecsomag formájában jut el támogatás.